Scibase

Blankning just nu

0.2%

-50.0% ned senaste 7 dagarna
-50.0% ned senaste 30 dagarna
-50.0% ned senaste 3 månaderna
Vad betyder detta?
Det pågår förvisso viss blankning av Scibase men 0.2% är såpass lågt att det troligtvis inte är något att oroa sig för.
Aktuella blankningspositioner över 0.5%
Institut
Position
Förändring
Blankning senast 3 mån