Midsummer

Blankning just nu

0,39%

-20.4% ned senaste 7 dagarna
-20.4% ned senaste 30 dagarna
-11.4% ned senaste 3 månaderna
Vad betyder detta?
Det pågår förvisso viss blankning av Midsummer men 0.4% är såpass lågt att det troligtvis inte är något att oroa sig för.
Nu noteras kryptobörsen Trijos moderbolag på NGM Nordic SME! Teckna aktier i GreenMercs IPO och läs mer här. Har du frågor, kika också gärna in på Trijos discordserver.
Aktuella blankningspositioner över 0.5%
Institut
Position
Förändring
Blankning senast 3 mån