Vitec Software

Blankning just nu

0.8%

-10.9% ned senaste 7 dagarna
13.9% upp senaste 30 dagarna
20.6% upp senaste 3 månaderna
Vad betyder detta?
Det pågår förvisso viss blankning av Vitec Software men 0.8% är såpass lågt att det troligtvis inte är något att oroa sig för.
Aktuella blankningspositioner över 0.5%
Institut
Position
Förändring
Blankning senast 3 mån