Unibap

Blankning just nu

0.3%

68.4% upp senaste 7 dagarna
-18.0% ned senaste 30 dagarna
10.3% upp senaste 3 månaderna
Vad betyder detta?
Det pågår förvisso viss blankning av Unibap men 0.3% är såpass lågt att det troligtvis inte är något att oroa sig för.
Aktuella blankningspositioner över 0.5%
Institut
Position
Förändring
Blankning senast 3 mån