Tethys Oil

Blankning just nu

0.5%

-26.9% ned senaste 7 dagarna
-27.9% ned senaste 30 dagarna
-43.7% ned senaste 3 månaderna
Vad betyder detta?
Det pågår förvisso viss blankning av Tethys Oil men 0.5% är såpass lågt att det troligtvis inte är något att oroa sig för.
Aktuella blankningspositioner över 0.5%
Institut
Position
Förändring
Blankning senast 3 mån