SynAct Pharma

Blankning just nu

0.5%

-1.9% ned senaste 7 dagarna
6.3% upp senaste 30 dagarna
21.4% upp senaste 3 månaderna
Vad betyder detta?
Det pågår förvisso viss blankning av SynAct Pharma men 0.5% är såpass lågt att det troligtvis inte är något att oroa sig för.
Aktuella blankningspositioner över 0.5%
Institut
Position
Förändring
Blankning senast 3 mån