Stillfront

Blankning just nu

3.0%

-1.6% ned senaste 7 dagarna
-11.7% ned senaste 30 dagarna
-23.0% ned senaste 3 månaderna
Vad betyder detta?
Stillfront blankas en hel del! 3.0% är en relativt hög siffra så det finns anledning att fundera över vad de som inte tror på aktien ser för varningstecken innan du investerar.
Aktuella blankningspositioner över 0.5%
Institut
Position
Förändring
Marshall Wace LLP
0.70%
16.7%
Citadel Advisors LLC
0.59%
-1.7%
Marshall Wace LLP
0.50%
0.0%
Marshall Wace LLP
0.50%
0.0%
Qube Research & Technologies Limited
0.50%
0.0%
Blankning senast 3 mån