Scandic Hotels

Blankning just nu

8.8%

-0.6% ned senaste 7 dagarna
-10.0% ned senaste 30 dagarna
-15.2% ned senaste 3 månaderna
Vad betyder detta?
Scandic Hotels blankas en hel del! 8.8% är en relativt hög siffra så det finns anledning att fundera över vad de som inte tror på aktien ser för varningstecken innan du investerar.
Aktuella blankningspositioner över 0.5%
Institut
Position
Förändring
TFG Asset Management UK LLP
2.19%
-1.4%
TFG Asset Management UK LLP
2.19%
-1.4%
Whitebox Advisors LLC
0.91%
-21.6%
System 2 Capital LLP
0.79%
-12.2%
Blankning senast 3 mån