Nolato

Blankning just nu

0.7%

-1.5% ned senaste 7 dagarna
-13.9% ned senaste 30 dagarna
74.4% upp senaste 3 månaderna
Vad betyder detta?
Det pågår förvisso viss blankning av Nolato men 0.7% är såpass lågt att det troligtvis inte är något att oroa sig för.
Aktuella blankningspositioner över 0.5%
Institut
Position
Förändring
Blankning senast 3 mån