NeoDynamics

Blankning just nu

0.5%

80.0% upp senaste 7 dagarna
390.9% upp senaste 30 dagarna
Ingen förändring senaste 3 månaderna
Vad betyder detta?
Det pågår förvisso viss blankning av NeoDynamics men 0.5% är såpass lågt att det troligtvis inte är något att oroa sig för.
Aktuella blankningspositioner över 0.5%
Institut
Position
Förändring
Blankning senast 3 mån