Irisity

Blankning just nu

0.6%

-34.5% ned senaste 7 dagarna
-34.5% ned senaste 30 dagarna
-34.5% ned senaste 3 månaderna
Vad betyder detta?
Det pågår förvisso viss blankning av Irisity men 0.6% är såpass lågt att det troligtvis inte är något att oroa sig för.
Aktuella blankningspositioner över 0.5%
Institut
Position
Förändring
Blankning senast 3 mån