Fortnox

Blankning just nu

1.5%

9.4% upp senaste 7 dagarna
11.0% upp senaste 30 dagarna
23.8% upp senaste 3 månaderna
Vad betyder detta?
Det pågår en del blankning av Fortnox. 1.5% är definitivt inte försumbart men inte heller en jättehög siffra. Kan vara värt att kolla upp vad de som inte tror på aktien tycker sig ha för anledningar till detta.
Aktuella blankningspositioner över 0.5%
Institut
Position
Förändring
DNB Asset Management AS
0.51%
-23.9%
Blankning senast 3 mån