Crunchfish

Blankning just nu

0.7%

19.0% upp senaste 7 dagarna
17.0% upp senaste 30 dagarna
17.0% upp senaste 3 månaderna
Vad betyder detta?
Det pågår förvisso viss blankning av Crunchfish men 0.7% är såpass lågt att det troligtvis inte är något att oroa sig för.
Aktuella blankningspositioner över 0.5%
Institut
Position
Förändring
Blankning senast 3 mån