BioArctic

Blankning just nu

3,16%

-3.1% ned senaste 7 dagarna
-10.5% ned senaste 30 dagarna
10.5% upp senaste 3 månaderna
Vad betyder detta?
BioArctic blankas en hel del! 3.2% är en relativt hög siffra så det finns anledning att fundera över vad de som inte tror på aktien ser för varningstecken innan du investerar.
Nu noteras kryptobörsen Trijos moderbolag på NGM Nordic SME! Teckna aktier i GreenMercs IPO och läs mer här. Har du frågor, kika också gärna in på Trijos discordserver.
Aktuella blankningspositioner över 0.5%
Institut
Position
Förändring
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP
0.61%
3.4%
Blankning senast 3 mån