Apan

Apan är Alla Aktiers discordbot som publicerar pressmeddelanden, insynshandel och information om blankning för noterade bolag på de svenska marknaderna. Driver du en discordserver om ett specifikt bolag så är det lätt att bjuda in Apan till din server för att publicera info om just det bolaget.


*OBS, innan du går vidare: Att lägga till Apan på en server kräver att du är ägare av servern eller har adminrättigheter (rättighet att "hantera server").


Instruktioner

1. Bjud in Apan

Detta är enkelt. Följ bara länken nedan.

Du får nu upp en ruta där du får godkänna att Alla Aktiers app ska komma åt din server. Se till att välja rätt server om du äger flera.

Apan invite
2. Starta prenumerationer

Gå nu till den kanal på discorden där du vill ha t.ex. pressmeddelanden och skriv "/". Kommandot "prenumeration starta" ska då dyka upp.

Apan invite

Till kommandot får du göra några val

  • Ämne: Här väljer du Nyheter (pressmeddelanden mm), Insynshandel eller Blankning. Vill du ha allt detta i denna kanal så väljer du istället Allt.

  • Bolag (valfritt): Om din server finns listad här på allaaktier.se så behöver du inte ange något. Apan vet redan vilket bolag din server handlar om. Har du däremot t.ex. en server som handlar om flera olika bolag så behöver du ange vilket bolag det gäller.

Exempel

Pressmeddelande postat av Apan
Pressmeddelande postat av Apan
Pressmeddelande postat av Apan

Fler kommandon

Det finns ytterligare några kommandon som kan vara användbara, t.ex. om du gör fel eller ångrar dig.

  • prenumeration stoppa: När du vill avsluta en prenumeration i den aktuella kanalen.
  • prenumeration lista: Lista pågående prenumerationer i den aktuella kanalen

Skulle det vara något du undrar över eller något som krånglar så kommer du bara in på Alla Aktiers egen discordserver och ber om hjälp.