ALM Equity

Blankning just nu

0.8%

-63.8% ned senaste 7 dagarna
-52.0% ned senaste 30 dagarna
-52.0% ned senaste 3 månaderna
Vad betyder detta?
Det pågår förvisso viss blankning av ALM Equity men 0.8% är såpass lågt att det troligtvis inte är något att oroa sig för.
Aktuella blankningspositioner över 0.5%
Institut
Position
Förändring
Blankning senast 3 mån