Abelco Investment Group

Rättelse: Abelco uppdaterar marknaden med innehavens interna värderingar

MARKN.

Rättelse av delavyttringen gällande iCandy Interactive. Abelco Investment Group avyttrade 5,33% av innehavet under april månad motsvarande AUD 200 000. Abelco äger per den 2024-04-30 177 500 001 aktier i iCandy Interactive.

Abelco Investment Group (”Abelco” eller ”Bolaget”) uppdaterar värdeutvecklingen och innehaven i portföljen på sin hemsida www.abelco.se samt i bifogat material per den 30 april 2024.

Abelco har nu uppdaterat innehavens interna värderingar per den 2024-04-30 på Bolagets hemsida samt i bifogat material. I uppdateringen framgår de interna värderingarna till en total summa om ca 126,4 Mkr, omvandlat till ca 0,063 kronor per aktie. Innehavens interna värderingar jämfört med föregående månad visar en minskning om ca 4 Mkr. Abelco har under perioden via det helägda dotterbolaget Fatfish Internet Pte Ltd avyttrat 5,33% av innehavet i iCandy Interactive Ltd motsvarande AUD 200 000.

Datum 2024-05-10, kl 07:30
Källa MFN
Kopiera toppinvesterare! Med eToros innovativa CopyTrader™, kan du automatiskt kopiera andra investerares beslut. Hitta investerare som du tror på och kopiera deras investeringar i realtid. Inga extra avgifter tas ut för att använda CopyTrader-funktionen.
Copy Trading innebär inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ned. Ditt kapital löper risk.