Abelco Investment Group

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 6 NOVEMBER 2023 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB

REG

Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på stämman:

Val av ny styrelseledamot och val av styrelseordförande

Det beslutades välja Magnus Leppäniemi till ny styrelseledamot och att välja Larry Gan till styrelseordförande. Då styrelseledamoten Kenneth Arnström tidigare meddelat att han lämnar styrelsen kommer styrelsen framöver att bestå av Larry Gan (ordförande), Kin-Wai Lau och Magnus Leppäniemi.

Presentation av Magnus Leppäniemi;

Magnus Leppäniemi är en gaming- och esportveteran med över 15 år i branschen. Magnus tjänstgjorde senast som president för Esports på Esports Entertainment Group, där han drev Esports and Gaming Pillar och var en del av M&A teamet som köpte EGl.TV, GGCircuit, Genji Analytics och Helix Gaming Centers. Magnus har även agerat som rådgivare vid flera förvärv och transaktioner inom investeringsbolag samt varit med och byggt flera bolag inom gaming.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Det beslutades att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana mindre justeringar och förtydligande av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Datum 2023-11-06, kl 14:24
Källa Cision
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 100 000 sidvisningar och 10 000 unika besökare per månad. Vår discord har över 5000 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!