Abelco Investment Group

Abelco uppdaterar marknaden om portföljbolagen

REG

Abelco informerar marknaden om att Bolaget inte kommer delta i portföljbolaget Rightbridges pågående emission. Då Abelco fortsatt har tilltro till den "turnaround" Rightbridge genomgår har Abelco beslutat och avtalat att de under året, 2024 kommer att konvertera 2/3 av Bolagets utestående lån (total summa om 3Mkr). Abelco kommer således fortsatt vara en del av Rightbridges resa mot att rikta sig mer mot IP-rättigheter och gaming. Den resterande del av Abelcos lån till Rightbridge kommer att erhållas kontant där medlen kan användas till befintliga och nya satsningar inom Abelcos portfölj och strategi.

Som tidigare har kommunicerats fortsätter arbetet i Abelco med att renodla verksamheten och granska nuvarande portfölj. I denna process har Abelco beslutat att avyttra sina två helägda dotterbolag, Abelco Option AB och JVM Group AB. Dessa bolag har varit inaktiva under de senaste åren, med kostnader begränsade till i första hand redovisning och revision. Beslutet att avyttra dem är en del av Abelcos strategi att revidera sin portfölj och avveckla eller likvidera tillgångar som inte längre stämmer överens med företagets övergripande strategi.

Datum 2024-01-15, kl 11:30
Källa Cision
Kopiera toppinvesterare! Med eToros innovativa CopyTrader™, kan du automatiskt kopiera andra investerares beslut. Hitta investerare som du tror på och kopiera deras investeringar i realtid. Inga extra avgifter tas ut för att använda CopyTrader-funktionen.
Copy Trading innebär inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ned. Ditt kapital löper risk.