Abelco Investment Group

Abelco uppdaterar marknaden med innehavens interna värderingar

MARKN.

Abelco Investment Group (”Abelco” eller ”Bolaget”) uppdaterar värdeutvecklingen och innehaven i portföljen på sin hemsida www.abelco.se samt i bifogat material per den 30 april 2024.

Abelco har nu uppdaterat innehavens interna värderingar per den 2024-04-30 på Bolagets hemsida samt i bifogat material. I uppdateringen framgår de interna värderingarna till en total summa om ca 126,4 Mkr, omvandlat till ca 0,063 kronor per aktie. Innehavens interna värderingar jämfört med föregående månad visar en minskning om ca 4 Mkr. Abelco har under perioden via det helägda dotterbolaget Fatfish Internet Pte Ltd avyttrat 2,74% av innehavet i iCandy Interactive Ltd motsvarande AUD 200 000.

Datum 2024-05-07, kl 07:30
Källa MFN
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 100 000 sidvisningar och 10 000 unika besökare per månad. Vår discord har över 5000 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!