Abelco Investment Group

Abelco uppdaterar marknaden med innehavens interna värderingar

MARKN.

Abelco Investment Group (”Abelco” eller ”Bolaget”) uppdaterar värdeutvecklingen och innehaven i portföljen på sin hemsida www.abelco.se samt i bifogat material per den 29 februari 2024.

Abelco har nu uppdaterat innehavens interna värderingar per den 2024-02-29 på Bolagets hemsida samt i bifogat material. I uppdateringen framgår de interna värderingarna till en total summa om 134 Mkr, omvandlat till ca 0,068 kronor per aktie. Innehavens interna värderingar jämfört med föregående månad visar en minskning om ca 17,7 Mkr vilket kan härledas till de noterade innehaven samt en justering av värdet i iSecrets som gjordes i bokslutskommunikén 2023.

Datum 2024-03-05, kl 08:30
Källa MFN
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 100 000 sidvisningar och 10 000 unika besökare per månad. Vår discord har över 5000 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!