Abelco Investment Group

Abelco uppdaterar marknaden med innehavens interna värderingar

REG

Abelco har nu uppdaterat innehavens interna värderingar per den 2023-12-31 på Bolagets hemsida samt i bifogat material. I uppdateringen framgår de interna värderingarna till en total summa om ca 139 Mkr, omvandlat till ca 0,071 kronor per aktie. Innehavens interna värderingar jämfört med föregående månad visar en ökning om ca 0,4 Mkr vilket kan härledas till de noterade innehaven.

Datum 2024-01-04, kl 10:00
Källa Cision
Kopiera toppinvesterare! Med eToros innovativa CopyTrader™, kan du automatiskt kopiera andra investerares beslut. Hitta investerare som du tror på och kopiera deras investeringar i realtid. Inga extra avgifter tas ut för att använda CopyTrader-funktionen.
Copy Trading innebär inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ned. Ditt kapital löper risk.