Abelco Investment Group

Abelco uppdaterar marknaden med innehavens interna värderingar

MARKN.

Abelco Investment Group (”Abelco” eller “Bolaget”) uppdaterar värdeutvecklingen och innehaven i portföljen på sin hemsida www.abelco.se samt i bifogat material per den 31 maj 2024.

Abelco har nu uppdaterat innehavens interna värderingar per den 2024-05-31 på Bolagets hemsida samt i bifogat material. I uppdateringen framgår de interna värderingarna till en total summa om 100,1 Mkr, omvandlat till ca 0,05 kronor per aktie. Innehavens interna värderingar jämfört med föregående månad visar en minskning om 26,3 Mkr. Detta kan framför allt härledas till den nedskrivning som gjordes i det helägda dotterbolag Fatfish Internet Pte Ltd gällande ASEAN Fintech Group. Under perioden har iSecrets genomfört en emission i syfte att stärka dess likviditet framöver, där Abelcos värdering och ägande minskar jämfört med april månad.

Datum 2024-06-05, kl 07:30
Källa MFN
Kopiera toppinvesterare! Med eToros innovativa CopyTrader™, kan du automatiskt kopiera andra investerares beslut. Hitta investerare som du tror på och kopiera deras investeringar i realtid. Inga extra avgifter tas ut för att använda CopyTrader-funktionen.
Copy Trading innebär inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ned. Ditt kapital löper risk.