Abelco Investment Group

Abelco uppdaterar marknaden kring portföljbolaget iCandy

MARKN.

Abelco Investment Groups (”Abelco”) portföljbolag iCandy Interactive Ltd (“iCandy” eller “Bolaget”) har presenterat en finansiell sammanfattning för det första kvartalet som avslutades den 31 mars 2024, där iCandys intäkter uppgick till ca AUD 7,21 miljoner.

iCandys intäkter under det första kvartalet 2024 uppgick till ca AUD 7,21 miljoner, en ökning om ca 8% från AUD 6,67 miljoner föregående kvartal. Bolaget minskade rörelsekostnaderna avsevärt under kvartalet, från ca AUD 1,17 miljoner föregående kvartal till ca AUD 0,37 miljoner för det första kvartalet 2024. Bolaget kommer att fortsätta sin strategiska optimering som inleddes i början av 2023 med syfte till att minska icke-nödvändiga kostnader.

iCandy är fortsatt optimistiska gällande kommande lanseringar av zkCandy-projektet. zkCandy är ett strategiskt samarbete med USA-baserade Matter Labs och syftar till att bana väg för utvecklingen av en spelfokuserad Layer2-hyperkedja för bland annat spel- och AI specifika verktyg. Styrelsen för iCandy anser att zkCandy är en betydande möjlighet för Bolaget inom den växande Web3- marknaden som visar en stark återhämtning.

För mer information, ta del av iCandys pressmeddelande HÄR

Datum 2024-04-30, kl 13:00
Källa MFN
Kopiera toppinvesterare! Med eToros innovativa CopyTrader™, kan du automatiskt kopiera andra investerares beslut. Hitta investerare som du tror på och kopiera deras investeringar i realtid. Inga extra avgifter tas ut för att använda CopyTrader-funktionen.
Copy Trading innebär inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ned. Ditt kapital löper risk.