Abelco Investment Group

Abelco reviderar räkenskaper för helåret 2023 efter nedskrivningar

MARKN.

Abelco Investment Group (”Abelco” eller ”Bolaget”) reviderar räkenskaperna för helåret 2023 till följd av icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar inom koncernen.

Efter publiceringen av Bolagets Bokslutskommuniké för 2023 har det helägda dotterbolaget Fatfish Internet Pte Ltd (”FIPL”) vilka äger 15,54% av ASEAN Fintech Group (”AFG”) genomfört en nedskrivning av AFG motsvarande ca 13,6 Mkr. Därtill har ytterligare mindre justeringar skett kopplat till värderingar i Bolagets innehav. Nedskrivningarna har inte någon effekt på Bolagets likvida medel och är inte kassaflödespåverkande.
 
På koncernnivå får nedskrivningarna följande effekt:

· Årets resultat för 2023 uppgår till -80 416 Tkr jämfört med -65 780 Tkr kommunicerat i bokslutskommunikén.

· Tillgångarna för 2023 uppgår till 90 278 Tkr jämfört med 104 382 Tkr kommunicerat i bokslutskommunikén.
 
· Eget kapital för 2023 uppgår till 42 552 Tkr jämfört med 56 656 Tkr kommunicerat i bokslutskommunikén.

Datum 2024-05-15, kl 07:30
Källa MFN
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 100 000 sidvisningar och 10 000 unika besökare per månad. Vår discord har över 5000 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!