Abelco Investment Group

Abelco offentliggör årsredovisning och reviderar räkenskaper efter nedskrivningar

MARKN.

Abelco Investment Group (”Abelco” eller ”Bolaget”) publicerar idag årsredovisningen för 2023 på Bolagets hemsida www.abelco.se samt till bifogat pm. Årsredovisningen skiljer sig mot den tidigare kommunicerade bokslutskommunikén som publicerades den 28 februari till följd av icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar inom koncernen.

Efter publiceringen av Bolagets Bokslutskommuniké för 2023 har det helägda dotterbolaget Fatfish Internet Pte Ltd (”FIPL”) vilka äger 15,54% av ASEAN Fintech Group (”AFG”) genomfört en nedskrivning av AFG motsvarande ca 13,6 Mkr. Därtill har ytterligare mindre justeringar skett kopplat till värderingar i Bolagets innehav. Nedskrivningarna har inte någon effekt på Bolagets likvida medel och är inte kassaflödespåverkande.
 
På koncernnivå får nedskrivningarna följande effekt:
 
· Årets resultat för 2023 uppgår till -80 416 Tkr jämfört med -65 780 Tkr kommunicerat i bokslutskommunikén.

· Tillgångarna för 2023 uppgår till 90 278 Tkr jämfört med 104 382 Tkr kommunicerat i bokslutskommunikén.
 
· Eget kapital för 2023 uppgår till 42 552 Tkr jämfört med 56 656 Tkr kommunicerat i bokslutskommunikén.

Datum 2024-05-15, kl 07:32
Källa MFN
Kopiera toppinvesterare! Med eToros innovativa CopyTrader™, kan du automatiskt kopiera andra investerares beslut. Hitta investerare som du tror på och kopiera deras investeringar i realtid. Inga extra avgifter tas ut för att använda CopyTrader-funktionen.
Copy Trading innebär inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ned. Ditt kapital löper risk.