Abelco Investment Group

Abelco Investment Group uppdaterar marknaden med innehavens interna värderingar

REG

Abelco har nu uppdaterat innehavens interna värderingar per den 2023-08-31 på Bolagets hemsida samt i bifogat material. I uppdateringen framgår de interna värderingarna till en total summa om ca 157,9 Mkr, omvandlat till ca 0,08 kronor per aktie. Förändring i innehavens interna värderingar jämfört med föregående månad kan härledas till aktiepriset i de noterade innehaven vid månadsskiftet.

Abelco har under augusti månad avyttrat 287 298 aktier motsvarande 0,2 Mkr i Quickbit.

Datum 2023-09-05, kl 08:30
Källa Cision
Kopiera toppinvesterare! Med eToros innovativa CopyTrader™, kan du automatiskt kopiera andra investerares beslut. Hitta investerare som du tror på och kopiera deras investeringar i realtid. Inga extra avgifter tas ut för att använda CopyTrader-funktionen.
Copy Trading innebär inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ned. Ditt kapital löper risk.