Abelco Investment Group

Abelco Investment Group deltar i en riktad emission i portföljbolaget iSecrets AB

REG

Abelcos portföljbolag iSecrets beslutade på årsstämman att genomföra en riktad emission till ägarna och närstående i bolaget. iSecrets har under året tillsammans med Abelco varit med och utformat produkten och plattformen Gustaf genom bolaget Brandica AB. iSecrets arbetar nu för att även lansera sin print-on-demand tjänst i Norge och Danmark, där Bolaget ser över möjligheten att lansera ytterligare produkter genom sin print-on-demand tjänst tillsammans med en marknadsplats. Den riktade emissionen stärker Bolagets likviditet och balans och möjliggör arbetet mot nästa steg att utveckla fler produkter och utöka kundstocken.

Abelco har efter slutförd nyemission en ägarandel om ca 37,44%.

Datum 2023-07-10, kl 08:40
Källa Cision
Bifogade filer
Kopiera toppinvesterare! Med eToros innovativa CopyTrader™, kan du automatiskt kopiera andra investerares beslut. Hitta investerare som du tror på och kopiera deras investeringar i realtid. Inga extra avgifter tas ut för att använda CopyTrader-funktionen.
Copy Trading innebär inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ned. Ditt kapital löper risk.