Abelco Investment Group

Abelco Investment Group AB föreslår förändringar i styrelsen och ledning

REG

Bolaget har mot bakgrund av de föreslagna ändringarna ansökt och inväntar svar från Bolagsverket om undantag för bosättningskravet för styrelsen respektive verkställande direktören.

Ny nominerad ledamot är:

Magnus Leppäniemi är en gaming- och esportveteran med över 15+ år i branschen. Magnus tjänstgjorde senast som president för Esports på Esports Entertainment Group, där han drev Esports and Gaming Pillar och var en del av M&A teamet som köpte EGl.TV, GGCircuit, Genji Analytics och Helix Gaming Centers. Magnus har även agerat som rådgivare vid flera förvärv och transaktioner inom investeringsbolag samt varit med och byggt flera bolag inom gaming.

Styrelsen ser fram emot att samarbeta med Magnus Leppäniemi som kommer stärka Bolaget både inom styrelsen och som vice verkställande direktör. För det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen ha följande sammansättning: Larry Gan som styrelsens ordförande med Magnus Leppäniemi och Kin-Wai Lau som ordinarie ledamöter.

Styrelsen vill också tacka avgående verkställande direktören Johan Rooth och ordförande Kenneth Arnström för sitt arbete.

"Det är med en stor tacksamhet som vi tackar Johan som ledare. Hans tid här har varit en tid av engagemang och positiv förändring, och vi är tacksamma för allt han har uppnått inom Abelco. Jag förstår att avgångar är en del av företagslivet. Det kommer vara svårt att fylla den plats johan lämnar efter sig, men vi kommer fortsätta att bygga på den grund han har lagt. Jag och styrelsen önskar Johan all lycka och framgång i sina framtida äventyr och han kommer alltid vara en del av Abelco" - Kin-Wai Lau, Styrelseledamot Abelco Investment Group AB

"Jag vill tacka alla inom Bolaget för dessa år, vi har under min tid gått igenom en pandemi och efterföljande turbulent marknad med inflation och krig som påverkat oss från alla håll. Det har inte varit lätt men mycket utvecklande, samtidigt så har vi en mycket spännande portfölj inom Bolaget. Jag kommer vara kvar till en överlämning för att sedan befinna mig på sidlinjen och följa Bolaget, Bolaget som jag hyser väldigt mycket känslor för. Men denna gång får jag följa det som en aktieägare i stället" - Johan Rooth, avgående VD Abelco Investment Group AB

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Leppäniemi, vice VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: magnus.leppaniemi@gmail.com
Telefon: +46 70 387 8487

________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group är ett investmentbolag. Bolaget investerar i olika tillväxtbolag, med störst inriktning mot IT-sektorn samt gaming. En stor del av investeringarna återfinns inom Norden och Sydostasien, där bolagets investerings- och venture modeller används som grund för affärsverksamheten. Abelco Investment Group har sitt huvudkontor i Stockholm.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2023.

Datum 2023-10-18, kl 08:36
Källa Cision
Bifogade filer
Kopiera toppinvesterare! Med eToros innovativa CopyTrader™, kan du automatiskt kopiera andra investerares beslut. Hitta investerare som du tror på och kopiera deras investeringar i realtid. Inga extra avgifter tas ut för att använda CopyTrader-funktionen.
Copy Trading innebär inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ned. Ditt kapital löper risk.