Abelco Investment Group

Abelco avyttrar Hembad

REG

Den nytillträdde styrelsen tillsammans med ledningen i Abelco har sedan tillträdet genomgått en översyn av Bolaget och dess innehav. Detta för att anpassa och justera portföljen till att mer spegla de digitala trender som finns och ta en mer digitaliserad inriktning. Med bakgrund av detta har ett avtal nåtts om att avyttra Hembad för 1 krona till befintliga ägaren WIEL Holding AB. Avyttringen av Hembad kommer att innebära en nedskrivning om ca 2 Mkr. Det innebär även att Abelco inte längre kommer att behöva bidra till finansieringen av Hembad.

Abelco kommer att fortsätta arbetet med att renodla verksamheten och se över portföljen och har för avsikt att avyttra/likvidera de tillgångar som inte längre är i linje med den nya övergripande strategin.

Datum 2023-12-15, kl 14:05
Källa Cision
Bifogade filer
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 100 000 sidvisningar och 10 000 unika besökare per månad. Vår discord har över 5000 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!